Boenderegler

Boenderegler & rekommendationer

Boenderegler innehåller regler och rekommendationer som syftar till att skapa en trivsam boendemiljö för oss alla. Boendereglerna finns listade nedan.

Du har ansvaret för att regelbundet kontrollera att brandvarnaren fungerar. Byt batteri och rengör den från smuts och damm med jämna mellanrum.

Det är inte tillåtet att förvara brandfarlig eller stöldbegärlig egendom i förrådet. Vad som är stöldbegärlig egendom kan du läsa om i villkoren för din hemförsäkring.

Mopeder och motorcyklar får inte förvaras i fastigheten på grund av brandrisk.

Montering av parabolantenn kräver tillstånd utav hyresvärden. Parabolen får inte fästas på vägg, balkongräcke, fönster eller tak. Parabolen får inte heller sticka ut utanför balkongen.

Blomlådor ska hängas på insidan av balkongräcket. Det finns annars risk för att de ramlar ner på folk som går förbi eller balkongen under.

Skaka inte mattor eller liknande på balkongen, din granne kan få dammet i sin lägenhet.

Att grilla med eld eller elda på balkonger är inte tillåtet. Elgrill är OK, men man bör ta hänsyn till sina grannar så de inte får matos i sina lägenheter.

Under hela din hyrestid ansvarar du för din lägenhet. Svanen Fastigheter gör en besiktning när du säger upp din lägenhet.

Ta väl hand om lägenheten,

  • Torka parkettgolv med en fuktad trasa med enbart vatten
  • Rengör köksfläkten regelbundet
  • Torka bort fettfläckar från spis och ugnen så den inte bränns vid
  • Vid vattenläckage, ring alltid felanmälan eller jouren
  • Rengör avloppen och golvbrunnen regelbundet för att minska risken för stopp
  • Om du upptäcker skadedjur eller ohyra är du enligt hyreslagen skyldig att anmäla det
  • Kontakta alltid kundtjänst om du vill genomföra ändringar i din lägenhet

Mellan 22:00 och 08:00 är det extra viktigt att visa hänsyn för dina grannar och hålla ljudnivån på en rimlig nivå. Ska du ha fest är det viktigt att du meddelar dina grannar.

Om du har husdjur är det viktigt att inte störa andra grannar. Hyresgästen debiteras om skador uppstår på grund av husdjuret. Husdjur ska vara kopplade utomhus och rastas utanför bostadsområdet. Det är förbjudet att mata fåglar från balkong eller fönster, detta på grund av risk för nedskräpning och att det attraherar skadedjur.

Det är strikt förbjudet att röka inomhus. Av hänsyn till övriga boenden är det förbjudet att röka på allmänna ytor som tillhör bostadsområdet.

Det är förbjudet att ställa föremål, barnvagnar och cyklar framför entréer eller i trapphus samt källargångar. Dessa utrymmen används som utrymningsvägar av räddningstjänst vid brand och akuta situationer.

Endast behöriga personer äga tillträde till huset, släpp därför endast in personer du känner genom entrédörren.