Felanmälan

Vanlig felanmälan?

Felanmälan görs på www.dinhyresvard.se, logga in med hjälp av aktiveringskoden du fick med din första faktura. Beskriv felet så utförligt som möjligt och bifoga gärna en bild.

Brådskande ärende?

Har du ett brådskande ärende en helgfri vardag mellan 07:00 – 18:00? Ring förvaltare Emil Jakobsson
på telefonnummer 079 103 14 34.

Akut ärende?

Har du ett akut brådskande ärende (strömavbrott, vattenläcka och dylikt)? Ring jouren dygnet runt
på telefonnummer 013 400 33.